YOOtheme

Цільова група: керівники підприємств та структурних підрозділів, для тих, хто добре розуміє твердження “Кадри вирішують все” і прагне досконало оволодіти мистецтвом управління людьми


Тематика:

•    Система управління персоналом.
•    Зміна стратегії та тактики в управлінні персоналом.
•    Добір та відбір персоналу. Підхід до підбору персоналу в період змін. Адаптація персоналу.
•    Оцінка персоналу. Підходи до оцінки.
•    Мотивація персоналу та створення мотиваційного клімату. Роль та види впливу на працівників.
•    Навчання та розвиток персоналу. Лояльність персоналу.
•    Підходи до питання формування команди. Управління конфліктами в команді.
•    Створення належного соціально-психологічного мікроклімату. Корпоративна культура.
•    Стилі управління, постановка завдань підлеглих, делегування повноважень.
•    Управління талантами.